Pokka

Miten meillä menee?

Pokka on arviointityökalu järjestöjen käyttöön. Pokka kannustaa keräämään tietoa toiminnan tuloksista ja auttaa analysoimaan niitä. Tieto tuloksista ja vaikutuksista auttaa sinua kehittämään järjestösi toimintaa.

Pokka mahdollistaa monipuolisen tiedonkeruun henkilöstöltä, toiminnan kohderyhmiltä, sidosryhmiltä ja vapaaehtoisilta.

Mitä Pokka pitää sisällään?

Pokka tarjoaa valmiita tarkasti harkittuja, osin muokattavissa olevia kyselypohjia, joiden avulla järjestöjen työntekijät saavat kerättyä tietoa toimintansa tuloksellisuudesta, vaikutuksista sekä kehittämistarpeista. Resursseja ei siis kulu kyselyiden suunnitteluun ja laatimiseen.

Vertailu kertoo missä mennään

Kyselykohtaisten tulosten lisäksi Pokka tarjoaa mahdollisuuden vertailla tuloksia. Järjestön sisällä esim. toiminnanjohtaja, kehittämisjohtaja ja projektipäälliköt voivat vertailla oman järjestön sisällä tuloksia eri toimintojen välillä ja tehdä koko järjestön toimintaa kokoavat yhteenvedot. 

Pokan ainutlaatuisimpana ominaisuutena on mahdollisuus vertailla omia tuloksia muihin järjestöihin esimerkiksi toimintamuodon tai alueen mukaan. Vertailu on anonyymia, kenenkään tuloksia ei julkisteta muille. Vertailemalla pääset näkemään miten omat tuloksesi suhteutuvat muihin esim. saman alan toimijoiden tuloksiin.

Pokassa on myös mahdollista käyttää erilaisia yleisesti käytössä olevia mittareita, ja osasta mittareista on myös valtakunnallista vertailudataa, johon pääset myös Pokan kautta.

Kuka tätä tekee?

Pokka on osa Propellipäät-hankkeen toimintaa. Sen teknisestä toteutuksesta vastaa espoolainen Vertics Oy.

Miten sen saa käyttöön ja mitä se maksaa?

Pokka on sotealan järjestökäyttäjille ilmainen, ja se julkaistiin helmikuussa 2020.

Rekisteröi oma organisaatiosi mukaan osoitteessa https://pokka.kukunori.fi/

Kysyttävää Pokasta? Lähetä mailia Outille ja Raisalle: pokka@kukunori.fi